Inclusief speelplein: zilverwerking 

Wat?

Als inclusieve speelpleinwerking willen we speelkansen bieden aan àlle kinderen. Voor kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het spelen, voorzien wij de nodige zilveranimator per speelpleinweek.

Zilveranimator?

De zilveranimator is op de hoogte van de (speel)behoeftes van het kind en biedt ondersteuning op maat. De zilverwerking is geen aparte werking. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk om deel te nemen aan de reguliere activiteiten in de kleurengroep waar ze zich het best thuis voelen. 

Voorwaarden?

Om de zilverwerking vlot en kwalitatief te laten verlopen, stellen we wel twee voorwaarden voorop:

  • Kennismakingsgesprek 
    We maken graag tijd voor een kennismakingsgesprek om de verwachtingen van het kind en de (pleeg)ouders of opvoeders op elkaar af te stemmen. 

  • Vooraf inschrijven
    Om de zilveranimatoren tijdig te kunnen voorzien en op de hoogte te brengen van de verwachtingen van zowel kind als ouder, vragen we om ten laatste de woensdag voor een nieuwe speelpleinweek te laten weten wanneer jouw kind komt spelen. Zo kunnen wij per week begeleiding op maat garanderen. Dit kan via wasper@kortrijk.be of via 0479 40 52 86.