I'm Nobody! Who are you?

  • Tentoonstelling

DASH en rhizome_ zijn verheugd u uit te nodigen voor de tentoonstelling I’m Nobody! Who Are You?

Met werk van Marijke De Roover, Gvantsa Jishkariani, Özgur Kar, Pennie Key, Ryo Kinoshita, Nokukhanya Langa, Leigh Ledare, Bunny Rogers, Tobias Spichtig, Tenant of Culture Curator: Joachim Coucke

Na een pauze van meer dan twee jaar opent DASH een nieuw project op locatie in samenwerking met rhizome_, een niet commercieel tentoonstellingsplatform voor hedendaagse kunst in Kortrijk dat zijn wortels heeft in het principe van verbindend denken.

De tentoonstelling is ontstaan uit een zekere urgentie om in te spelen op de huidige tijdsgeest. In deze turbulente periode waar globale problemen zich in een snel tempo aan ons opdringen is het aangewezen om regelmatig terug te plooien op zichzelf. Introspectie in het informatietijdperk is geen evidente oefening maar misschien wel een must.

I'm Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – too?
Then there's a pair of us!
Don't tell! they'd advertise – you know!

How dreary – to be – Somebody!
How public – like a Frog –
To tell one's name – the livelong June –
To an admiring Bog!

De titel voor de tentoonstelling is ontleend aan het bovenstaande gedicht van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson. De figuur van Dickinson (1830-1886) is fascinerend en leert ons een sterke vrouw kennen in de zoektocht naar haar identiteit. Wie we zijn wordt bepaald door de context waarin we leven. Maatschappelijke veranderingen en de maakbare samenleving bepalen de context van vandaag: succes hebben om gelukkig zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt echter een keerzijde te hebben. Het leidt tot verlies aan zelfbesef en een nood om op zoek te gaan naar wie we zijn in relatie tot de ander. De geselecteerde kunstenaars benaderen het thema identiteit vanuit verschillende invalshoeken in de breedst mogelijke interpretaties.

Locatie: Koning Albertstraat 2, 8500 Kortrijk

Open op zondag tussen 14:00 en 18:00 en op afspraak.

Contact: info@dashgallery.be & rhizome@monialisa.be

Wanneer

tot

open op:

  • Zondag van 14:00 tot 18:00

Locatie

Rhizome_
Koning Albertstraat 2
8500 Kortrijk

Prijs

Basistarief: gratis
I'm Nobody! Who are you?