Gespreksgroep voor naastbetrokkenen bij euthanasie omwille van psychisch lijden

  • Cursus met open sessies
  • Gezondheid en zorg

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een gevoelig thema dat heel wat controverse teweegbrengt.
Er hangt vaak een groot stilzwijgen rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid en het lijden van jou als naastbetrokkene. Je botst vaak op onbegrip binnen je eigen netwerk. Je voelt je mogelijks onvoldoende gehoord of gezien door de betrokken hulpverlening. Je wil graag meer betrokken en nabij zijn. Maar de realiteit is vaak anders.

Similes biedt in samenwerking met huisvandeMens de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere naastbetrokkenen. Er is plaats voor het zegbare en het onzegbare, voor gedachten en emoties, voor vragen en verhalen.

De erkenning en herkenning van elkaars verhaal biedt troost en geeft kracht. Zo komt er ruimte voor mededogen en meer begrip.

Begeleiding:
Katrien Callens, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Kortrijk
Els Heytens, vrijwillig medewerker huisvandeMens Kortrijk

Meer info: Suzanne Bol, 016 244 203, suzanne.bol@similes.be

In samenwerking met: huisvandeMens Kortrijk en LEIF W.VL.

Wanneer

tot

Locatie

VC Mozaïek
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk

Prijs

Basistarief: gratis

Leeftijd

18+

Reservaties

Organisatie

Similes
Gespreksgroep voor naastbetrokkenen bij euthanasie omwille van psychisch lijden