Kink in de Link

Enquête Kink in de link

TreinTramBus, Trage Wegen, Grote Routepaden en de Fietsersbond werken samen aan het project Kink in de Link rond de uitbouw van duurzame mobiliteit in Vlaanderen.  Het doel van dit project is om alle barrières in kaart te brengen die veroorzaakt worden door spoorwegen, waterwegen, grote steenwegen, snelwegen, enz. en die ervoor zorgen dat mensen zich niet op een duurzame wijze kunnen verplaatsen.

De regio Kortrijk– Wevelgem – Menen is één van de geselecteerde gebieden waar we in detail de knelpunten willen bekijken en daarvoor hebben we uw hulp nodig! 

 

Hoe kan jij helpen?

Is er een plaats in jouw omgeving die voor jou een drempel vormt om je met de fiets of te voet te verplaatsen? Vul dan de enquête in en werk actief mee aan een beter netwerk voor de zachte weggebruikers. Uit de verzamelde informatie formuleren we voorstellen om de impact op korte of lange termijn te verminderen. Deze worden ook voorgesteld op een publieksavond in september.

Vul de enquête in.

Bovendien kan je een mooie mand vol streekproducten winnen als je deelneemt!

De Fietsersbond, Trage Wegen, Grote Routepaden en TreinTramBus bedanken je voor je medewerking.