Je UiTPAS ook op je smartphone

Geen plaats meer in je portefeuille? Met de UiTPASapp koppel je jouw UiTPASnummer aan je app en kan je zo je smartphone gebruiken als UiTPAS. 
De app bewaart je UiTPASnummer en maakt er ook een barcode van. Zo kan je je smartphone gebruiken aan een UiTPASbalie om een punt te sparen of voordelen om te ruilen. 
Met de UiTPASapp kan je ook aan spaarzuilen een punt sparen door de QR-code te scannen op het schermpje van de spaarzuil. Wanneer je een punt spaart met de app kan je snel kijken welke voordelen er worden aangeboden op de locatie.

Meer informatie vind je op www.uitinzuidwest.be/uitpas en www.kortrijk.be/uitpas

Vragen? Mail naar uitpas@kortrijk.be