Werkingssubsidie

Omschrijving

Erkende jeugdverenigingen kunnen een toelage krijgen om een jeugdwerking uit te bouwen. De jeugdverenigingen hebben zo voldoende middelen om de nodige materialen, verzekeringen, gebouwen,... te voorzien.

Hoeveel de subsidie bedraagt hangt af van de jeugdwerkvorm waaronder de vereniging erkend is. 

De werkingssubsidie wordt dan ook berekend op basis van een puntensysteem waarin criteria zijn vastgelegd per jeugdwerkvorm. Het puntensysteem, de basissubsidie en de werkingscriteria kan je terugvinden in het reglement.

Voorwaarden

  • Vooraleer een jeugdvereniging werkingssubsidie kan krijgen moet deze door de Stad Kortrijk erkend zijn als jeugdvereniging. Startende jeugdverenigingen die nog niet kunnen erkend worden kunnen dus niet van de werkingssubsidie genieten.

Meer info erkenning jeugdvereniging

Aanvragen

Wie?

De vertegenwoordigers van de erkende jeugdvereniging.

Hoe?  

  • Een modeldossier krijg je toegestuurd vanuit JC Tranzit in september.
  • Vul het dossier in en voeg daarbij de nodige bijlagen.
  • Dien het in bij JC Tranzit voor 15 oktober. 

Verder verloop

De aanvraag wordt gecontroleerd en verwerkt door JC Tranzit. In januari beslist het college van burgemeester en schepen, op basis van het advies van JC Tranzit, over de toekenning van de toelage.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Bedrag 

De werkingssubsidie is geen exact bedrag. Elk jaar verdelen we het beschikbare bedrag via een puntensysteem. 

Duurzaamheid 

Bij de werkingsubsidies van jeugdinitiatieven worden extra punten (en dus extra centen) gegeven voor acties in kader van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt in de brede zin van het woord gezien:

  • (leef)milieu
  • noord-zuid / ontwikkelingssamenwerking
  • sociaal (inbedding in de eigen omgeving)

Reglement

Subsidiereglement downloaden