Projectsubsidies

Omschrijving

Broed je samen met wat vrienden op een innoverend project maar ontbreekt het je aan middelen om plannen in daden om te zetten? Wil je als jeugdvereniging eens extra-speciaal uit de hoek komen maar kom je net die laatste euro tekort? Dan springt JC Tranzit voor jou in de bres met de projectsubsidie!

De projectsubsidie slaat met vier categorieën verschillende vliegen in één klap:

 • Projecttoelage: financiële ondersteuning voor eenmalige projecten op Kortrijks grondgebied.
 • Internationaal project: ondersteuning voor de organisatie of deelname aan internationale projecten.
 • Jeugd en maatschappelijke kwetsbaarheid: ondersteunt projecten rond jeugd en maatschappelijke kwetsbaarheid.
 • Starttoelage: geeft een duwtje in de rug bij de opstart van een gloednieuwe  jeugdvereniging.

Algemene voorwaarden

 • Het project heeft geen winstoogmerk
 • Het project richt zich naar kinderen en jongeren waarvan:
  •  de leeftijdsgroep van 3 tot 25 jaar is.
  •  50% van de deelnemers in het grondgebied Kortrijk wonen.
  •  de doelgroep niet beperkt is tot de leden van één jeugdinitiatief.
 • Het logo van JC Tranzit wordt meegenomen op elk promotiekanaal
  • Het promomateriaal wordt op voorhand doorgespeeld naar JC Tranzit
 • Na het evenement worden foto's/filmpjes gedeeld met JC Tranzit.

Voorwaarden

Elke categorie heeft zijn eigen voorwaarden.

De projecttoelage

 • Een projecttoelage wordt toegekend aan een project dat door en voor jongeren wordt georganiseerd.
 • Een project speelt zich af binnen de 6 maanden op het Kortrijkse grondgebied.
 • Het project streeft naar een zelfstandige werking en kan maar drie maal gesubsidieerd worden.
 • Het doelpubliek is niet beperkt tot één jeugdinitiatief. 

Internationaal project

 • De toelage voor een internationaal project ondersteunt een deelname van een project in het buitenland of een organisatie van een project met buitenlandse partners.
 • Er is een duidelijke link tussen Stad Kortrijk en het internationaal project.
 • De doelstelling moet samenwerking stimuleren tussen beide partners.

Projecttoelage jeugd en maatschappelijke kwetsbaarheid

 • Het project is georganiseerd vanuit het standpunt van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
 • De doelstelling is integratie van Kortrijkse jongeren, die in een moeilijke situatie verkeren.

Aanvragen

Wie?

Elke jongere, jeugdinitiatief of groep uit Kortrijk komt in aanmerking voor de projectsubsidie.

Hoe?

Aanvraagformulier

Wanneer?

De formulieren worden ingediend minstens 2 maanden voor de aanvang van het project. 
In 2019-2020 komt de projectcommie samen op:

 • 15 september '20

 • 8 december '20

 • 9 maart '21

 • 8 juni '21

Verder verloop

Je wordt uitgenodigd op de projectcommissie waar je het project komt toelichten. Een afgevaardigde van het project is daar verplicht op aanwezig.

De projectcommissie dient een advies in bij het College van Burgemeester en Schepenen, zij nemen de uiteindelijke beslissing. Daarna brengt JC Tranzit de aanvragers op de hoogte van de beslissing.

Nadat het project is goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, wordt de aanvrager verwacht een verslag in te dienen. Het verslag gaat over de bereikte doelstellingen, het verloop van het evenement, het resultaat en de financiën. 

Bedrag

 • De projectsubsidie bedraagt max. € 1000
 • De internationale projectsubsidie bedraagt:

       - voor eigen organisatie van een project in het buitenland & uitwisseling max. € 1000 
       - voor eigen organisatie van een project in België max. € 1000
       - voor deelname aan een project in het buitenland max. € 250
       - voor deelname van leden van een bestuur aan internationale colloquia, congressen, bijeenkomsten, festivals of cursussen max. € 25 pp.

 • De projecttoelage jeugd en maatschappelijke kwetsbaarheid bedraagt max. € 1250

Uitbetaling

De subsidie wordt na goedkeuring betaald op het rekeningnummer van de aanvrager (+18jaar) of het jeugdinitiatief.

Reglement

Subsidiereglement projectsubsidie

Meer info?

Lieselot Vanneste
Fuifcoach | 056 27 73 47 | Lieselot.Vanneste@kortrijk.be