Ophaling grof vuil in jeugdlokalen

grof vuil

Omschrijving

Erkende jeugdinitiatieven kunnen via Tranzit een aanvraag doen om grof vuil op te halen aan hun jeugdlokaal.

Voorwaarden

  • Het ophalen van grof vuil op aanvraag is er enkel voor erkende jeugdverenigingen die voor hun werking exclusief gebruik maken van een jeugdlokaal.

  • Het ophalen van grof vuil op aanvraag kan maximaal 2x per jaar: één keer tijdens het werkjaar en één kaar na de kampperiode.

Aanvragen

Wie?

Erkende Kortrijkse jeugdinitiatieven.

Wanneer?

De aanvraag wordt minimaal twee weken op voorhand gedaan.

Hoe?

Je kan een aanvraag doen via jeugdcentrum@kortrijk.be

Verder verloop

  • Na de aanvraag van de vereniging neemt een medewerker van JC Tranzit contact op met dienst Beheer Openbaar Domein (BOD).
  • Zij nemen op hun beurt rechtstreeks contact op met de jeugdvereniging voor concrete afspraken over timing en hoe het vuilnis zal opgehaald worden.
  • De afspraak is steeds tijdens een werkdag in de week
    • Een vrachtwagen komt alles ophalen en daarna wordt alles gesorteerd in het recyclagepark (met leiding erbij)

Wat is grof vuil?