Fuifbuddie-opleiding

Opleiding fuifbuddie

Vanaf september 2012 worden bij fuiven georganiseerd door jeugdverenigingen, jeugdcultuurverenigingen, studentenclubs, de Kreun, XPO en in alle gebouwen van Stad Kortrijk het label Safe Party Zone toegepast.

Een voorwaarde voor het toepassen van dit label is dat de actieve leden van de vereniging een opleiding volgen als fuifbuddie.

Met deze opleiding willen we (kandidaat-)organisatoren ondersteunen met allerlei handige tools, tips & tricks bij het opzetten van een evenement. De opleiding wordt door het team van JC Tranzit, in samenwerking met de dienst preventie georganiseerd.

Om in aanmerking te komen voor het 'attest fuifbuddie' dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. Stad kortrijk houdt zich het recht toe deelnemers te screenen of zij hieraan voldoen.

  • Minstens 18 jaar zijn op het moment van ontvangen van het attest;
  • De opleiding volledig gevolgd te hebben;
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (art. 596.1 - 35) voor te kunnen leggen (bij aanvang van de opleiding). Dit vraag je aan bij je eigen woonplaats.

Na het volgen van de opleiding en het ontvangen van het attest is het de bedoeling om de verzamelde kennis om te zetten naar de praktijk.

Zo zal je de nodige knowhow hebben om

  • een fuif van A tot Z te organiseren;
  • de nodige vergunningen aan te vragen;
  • in orde te zijn met alle veiligheidsvoorschriften die gelden voor een fuif.

Je bent ook de eindverantwoordelijke voor het correct en volledig toepassen van het Safe Party Zone systeem op hun fuif.

 

Voorjaar 2021 - digitale editie

We organiseren een volledig digitale editie! 3 avonden zullen we jullie online onderdompelen in de wereld van fuiven.

23 februari 2021

19u00 - 19u45: Organiseren van fuiven in Kortrijk

19u45 - 20u30: Safe Party Zone op fuiven

20u30 - 21u15: Security en vrijwilligers belast met persoonscontrole

2 maart 2021

19u00 - 19u45: Alcohol- en rookwetgeving

19u45 - 20u30: Brandpreventie bij evenementen

20u30 - 21u15: Eerst hulp bij ongevallen op fuiven

9 maart 2021

19u00 - 19u45: Geluidsnormen

19u45 - 20u30: Drugspreventie

Hou er rekening mee dat de opleiding kan uitlopen.

Daags voordien ontvangen jullie van ons een link waar je kan doorklikken naar de opleiding. Een uitstekende internetverbinding is een must!

De opleiding zal via Microsoft Teams verlopen, je kan deze app gratis downloaden of de avond zelf via de webbrowser de opleiding volgen. Wij controleren ook of iedereen de opleiding met de volle aandacht meevolgt. Een camera is dus ook verplicht.

Heb je geen laptop/pc met internet en/of camera ter beschikking om de opleiding te volgen? Geef een seintje, we zoeken samen een oplossing.

DE OPLEIDING IS VOLZET.

Vragen omtrent de opleiding? Contacteer de fuifcoach, lieselot.vanneste@kortrijk.be.

Presentaties en teksten die tijdens de opleidingen aan bod komen

Organiseren van fuiven Geluidsnormen Safe Party Zone

Alcohol- en rookwetgeving Brandveiligheid 

De vurige evenementengids EHBO Sociale Vaardigheden 

Private veiligheid en vrijwilligers belast met persoonscontrole

Drugspreventie Druglijn Safe 'n Sound