Fuifbuddie-opleiding

Opleiding fuifbuddie

Vanaf september 2012 worden bij fuiven georganiseerd door jeugdverenigingen, jeugdcultuurverenigingen, studentenclubs, de Kreun, XPO en in alle gebouwen van Stad Kortrijk het label Safe Party Zone toegepast.

Een voorwaarde voor het toepassen van dit label is dat de actieve leden van de vereniging een opleiding volgen als fuifbuddie.

Met deze opleiding willen we (kandidaat-)organisatoren ondersteunen met allerlei handige tools, tips & tricks bij het opzetten van een evenement. De opleiding wordt door het team van JC Tranzit, in samenwerking met de dienst preventie georganiseerd.

Om in aanmerking te komen voor het 'attest fuifbuddie' dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. Stad kortrijk houdt zich het recht toe deelnemers te screenen of zij hieraan voldoen.

  • Minstens 18 jaar zijn op het moment van ontvangen van het attest;
  • De opleiding volledig gevolgd te hebben;
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (art. 596.1 - 35) voor te kunnen leggen (bij aanvang van de opleiding). Dit vraag je aan bij je eigen woonplaats.

Na het volgen van de opleiding en het ontvangen van het attest is het de bedoeling om de verzamelde kennis om te zetten naar de praktijk.

Zo zal je de nodige knowhow hebben om

  • een fuif van A tot Z te organiseren;
  • de nodige vergunningen aan te vragen;
  • in orde te zijn met alle veiligheidsvoorschriften die gelden voor een fuif.

Je bent ook de eindverantwoordelijke voor het correct en volledig toepassen van het Safe Party Zone systeem op hun fuif.

Najaar 2020

Er wordt geen fuifbuddie - opleiding georganiseerd in het najaar van 2020. 

De volgende opleiding staat in het voorjaar van 2021 gepland. Meer informatie volgt nog.

Vragen omtrent de opleiding? Contacteer de fuifcoach, lieselot.vanneste@kortrijk.be.

Presentaties en teksten die tijdens de opleidingen aan bod komen

Organiseren van fuiven Geluidsnormen Safe Party Zone

Alcohol- en rookwetgeving Brandveiligheid 

De vurige evenementengids EHBO Sociale Vaardigheden 

Private veiligheid en vrijwilligers belast met persoonscontrole

Drugspreventie Druglijn Safe 'n Sound