Webformulier contactgegevens jeugdinitiatief 2020 - 2021

Algemeen
Persoon 1
Persoon 2
Persoon 3 (optioneel voor bijv. volwassen begeleider, penningmeester, ...)
2 personen krijgen alle briefwisseling (inclusief subsidies) van de jeugddienst doorgestuurd en zijn het aanspreekpunt voor de jeugddienst (indien van toepassing ook voor het gebouw). Ingevulde e-mailadressen dienen wekelijks gecontroleerd te worden!
Informatie omtrent het jeugdinitiatief
Voorzitter/hoofdleiding van de vereniging 1
Voorzitter/hoofdleiding van de vereniging 2
Openbare contactgegevens
Deze contactgegevens geven we vrij als we algemene vragen krijgen naar contactgegevens van jeugdverenigingen. Dit mag gerust een algemeen nummer en/of e-mailadres zijn. Alle andere gegevens die op dit document ingevuld worden, houden we strikt geheim.
Ondergetekende
Verwerking van persoonsgegevens door Jc Tranzit

JC Tranzit respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. JC Tranzit is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992. 
Door het invullen van het subsidieformulier komen uw adresgegevens automatisch in het adressenbestand van JC Tranzit. In het kader van het adressenbestand bewaren wij volgende gegevens

•    je adres 
•    je telefoonnummer (eventueel gsm) 
•    je e-mailadres 
•    de jeugdvereniging waarvan je lid bent

Deze informatie wordt gebruikt om

•    je rechtstreeks telefonisch, via de post of per e-mail te contacteren m.b.t. de jeugdvereniging waarvan u lid bent. 
•    je info te geven over producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door partners van JC Tranzit en/of andere Kortrijkse jeugdverenigingen (elektronische nieuwsbrief/post);

Als je wenst dat we je gegevens in de toekomst niet meer verwerken om je onze producten of diensten (of die van onze leden, direct marketing) aan te bieden, volstaat het om een e-mail te sturen naar jeugdcentrum@kortrijk.be. In het kader van de financiële en materiële ondersteuning die de Stad Kortrijk uw jeugdvereniging biedt blijft het echter noodzakelijk over je gegevens te beschikken.

Recht van toegang en verbetering van gegevens

Je hebt recht op toegang tot persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die wij verwerken. Je kunt eveneens alle onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben kosteloos laten verbeteren. In deze twee gevallen volstaat het om een e-mail te sturen naar jeugdcentrum@kortrijk.be

Doorzending aan derden

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet afgestaan aan andere organisaties, met uitzondering van de openbare gegevens.

Nieuwsbrief

De algemene contactgegevens worden opgenomen in de contactlijst van onze nieuwsbrief 'Den Tring'. Uiteraard kan je steeds het e-mailadres van andere leden van jouw vereniging opgeven om interessant jeugdwerknieuws aan door te sturen. Dat kan door te mailen naar jeugdcentrum@kortrijk.be of door ze te laten subscriben via de knop onderaan de nieuwsbrief. 

Gelezen en goedgekeurd